PREZENTACJE ARTYSTYCZNE – ZPAMiG 2020-2021

 

15 grudnia – 28 luty 2021
Wystawa przeglądowa Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików
GALERIA 2 PIĘTRO, Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, Al. Niepodległości 141A

Zwiedzanie jest uzależnione od terminu końca restrykcji związanych z COVID

Wystawa przeglądowa Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w dwóch salach galerii zgromadziła prace malarskie i graficzne sześćdziesięciu trzech członków ZPAMiG. Prace malarskie znajdują się w Sali białej Galerii 2 Piętro.

Ekspozycja dwudziestu artystów, którzy wybrali dziedzinę grafiki i kolażu, mieści się w Sali szarej, obejmuje prace wykonane tradycyjnymi technikami grafiki warsztatowej m. in. drzeworyt, linoryt, monotypia, akwaforta, akwatinta, relief jak również w technikach mieszanych, cyfrowych, kserografii, rysunku czy kolażu. Twórcy czerpią inspiracje z obserwacji otaczającego świata i tworzą swój własny. Dotykają problemów społecznego współistnienia, przestrzeni, płaszczyzny, światła, struktury obrazu.

W gablotach umieszczonych w sali wystawienniczej można oglądać narzędzia, jakich używają graficy oraz matryce druku wypukłego i wklęsłego a także archiwalną dokumentację powstania graficznej grupy ZPAMiG.

Uczestnicy wystawy grafiki i kolażu ZPAMiG: Joanna Adamek, Martin Barysch, Małgorzata Budzyńska, Alojzy Kiziniewicz, Krzysztof Łaźny, Elżbieta Musiał, Elżbieta Owczarek, Michał Ostaniewicz, Iwona Piszczelska, Magdalena Piwko-Chudzik, Danuta Popławska, Teresa Radomyska-Kusal, Rudolf Kris, Beata Ryndziewicz-Woźny, Woytek Smółkowski, Anna Stachera, Szymon Węgorzewski, Dariusz Wilczyński , Grzegorz Winkler vel Jano, Radosław Zaremba.

Kurator wystawy – Waldemar Kusal, Komisarz części wystawy grafika-kolaż: Elżbieta Owczarek; Aranżacja: Waldemar Kusal, Elżbieta Owczarek, Michał Ostaniewicz, Krzysztof Maj; Graficzna oprawa: Dariusz Wilczyński, Elżbieta Owczarek i Andrzej Wysocki- kierownik Galerii 2 Piętro; Foto: Elżbieta Owczarek; Film: Tadeusz Dornowski                                                                                                                 

Sponsorzy: Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Powrót