Wystawa zbiorowa obrazów członków Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków w budynku SENATOR / Warszawa / 2018

Zbiorowa wystawa obrazów członków Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków, miała miejsce w atrium  budynku SENATOR przy ul. Bielańskiej 12 w Warszawie w dniach 9-23 czerwca 2018 r.

Celem wystawy było zaprezentowanie malarstwa członków WSP.  Swoje prace prezentowały również Ryszarda Łucja Jagielska, Joanna Adamek i Iwona Piszczelska.

Ciekawostką jest budynek, w którym wystawa miała miejsce, zbudowany współcześnie na miejscu dawnego Banku Polskiego, w którym zachowano kawałek historii. Dokładnie na osi głównego wejścia  widnieje symboliczna brama triumfalna – monumentalny portal z oryginalną tablicą pamiątkową: „Państwo Polskie powołując do życia w roku 1924 Bank Polski jako ostoję ładu pieniężnego w kraju i jako wyraz duchowej łączności z przedwiekową instytucją tejże nazwy, wyraża wdzięczność tym licznym obywatelom, którzy nie szczędzili ofiar na skarb narodowy„. Można też obejrzeć pozostałości dawnego skarbca przez przezroczysty fragment podłogi holu.

Powrót