Wystawa ZPAMiG w Ratuszu Bielany w Warszawie – grafika i inne techniki / 2019

Wystawa zbiorowa z okazji jubileuszu ZPAMiG w II odsłonie w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, obok tradycyjnych technik grafiki warsztatowej promuje również techniki cyfrowe oraz mieszane. Ekspozycja wzbogacona jest o rysunek, kolaż, asamblaż i pastel. Artyści, biorący w niej udział, dotykają w swoich kompozycjach problemów światła, przestrzeni, płaszczyzny, struktury obrazu, czerpią inspiracje z obserwacji otaczającego świata i tworzą swój własny. Zapraszamy choćby na chwilę, do tego świata, by nasycić oczy i duszę jego wewnętrzną harmonią i pięknem.

Uczestnicy wystawy:
Joanna Adamek, Marcin Barysz, Małgorzata Budzyńska, Helena Czerska, Maka Gadowska, Małgorzata Jaworska, Zdzisław Kędzierski, Waldemar Kusal, Krzysztof Łaźny, Elżbieta Musiał, Elżbieta Owczarek, Iwona Piszczelska, Katarzyna Pietrzak, Magdalena Piwko-Chudzik, Danuta Popławska, Teresa Radomyska-Kusal, Kris Rudolf, Anna Sobol, Krzysztof Skrętowski, Anna Stachera, Marek Strójwąs, Zbigniew Tomczyk, Anna Trzepańska, Szymon Węgorzewski, Dariusz Wilczyński, Grzegorz Winkler

Termin wystawy 2.08.2019 r. – 31.08.2019 r. Wernisaż – 2.08.2019 r. godz. 17.00

Zdjęcia: Tomasz Piszczelski i Joanna Adamek

Cykl wystaw graficznych, których kuratorem jest Elżbieta Owczarek, organizowany jest w ramach obchodów 35-lecia Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, nawiązuje do tradycji zbiorowych wystaw grafiki, które miały miejsce w latach 1994-2001. Ekspozycje były aranżowane w ramach programu realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultur w oparciu o wykładnię UNESCO o ochronie zanikających technik artystycznych. ZPAMiG zarządzał unikatową w skali europejskiej Doświadczalną Pracownią Litografii na Saskiej Kępie w Warszawie. Oprócz tego był organizatorem szeregu wystaw problemowych, plenerów i sympozjów, w których uczestniczyło i z których pożytków korzystało całe środowisko w kraju. Obecnie ZPAMiG, obok innych stowarzyszeń i związków artystycznych w Polsce, koncentruje swą działalność wokół problematyki malarstwa i grafiki, ich społecznej
kondycji i roli, zgodnie ze swoimi statutowymi celami.

Powrót