PARYŻ/2022

ÉLOGE DE L’OMBRE – 86 ème SALON INTERNATIONAL LIGNE ET COULEUR

zorganizowany przez Stowarzyszenie Architektów Francuskich AAA Ligne et Couleur 

w Ratuszu V dzielnicy Paryża 21 place du Panthéon 75005 Paris

 

W międzynarodowej wystawie pt. „Pochwała cienia”, zorganizowanej w Paryżu przez Stowarzyszenie Architektów Francuskich, gościnnie biorą udział uczestnicy z Polski: Iwona Piszczelska, Joanna Adamek, Ryszarda Łucja Jagielska, Anna Andraczke i André Mrowiec.

informacja na stronie ArtInfo

Zdjęcia: Małgorzata Montenoise i Anna Andraczke.

Powrót